Saray Soytarısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saray Soytarısı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saray soytarısı" genellikle kraliyet saraylarında veya siyasi çevrelerde, toplumun üst tabakasının eğlencesi için komiklik yapan veya gülünç davranışlar sergileyen bir kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu kişi, genellikle sarayın iç işlerinde veya eğlencesinde yer alan ve komiklik, taklit veya eğlenceli şovlarla hükümdar veya üst düzey yetkililerin hoşnutluğunu kazanmaya çalışır. "Saray soytarısı" terimi, bu kişinin sosyal veya siyasi anlamda düşük bir konumda olduğunu ve genellikle mizah veya eğlence alanında faaliyet gösterdiğini ifade eder.

Bu ifade, tarihsel olarak saraylarda ve kraliyet çevrelerinde bulunan bu tür kişileri tanımlamak için kullanılsa da, günümüzde genellikle mecaz anlamda kullanılır. "Saray soytarısı" ifadesi, bazen bir kişinin güdümlü veya manipülatif davranışlarını eleştirmek veya alay etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, yetkililerin veya güç sahiplerinin etrafında, onları memnun etmek amacıyla gereksiz şekilde eğlenceli veya alaycı davranışlar sergileyen kişileri tanımlarken de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Sapkın Ruhlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Mağdura karşı "Saray soytarısının sözde vatansever eşi olacak kahpe soyu, hadi şimdi de ekranlarda gözyaşı dök, dökemezsin değil mi, giden canlar yüce Türk milletinin asil evlatları çünkü, senin ağzın onları telaffuz edemez, çarpılır gidersin, zaten şeklin şemalin yok it soyu" şeklinde yazı yazılması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1392 Karar: 2018/1295 Tarih: 25.04.2018

"Saray Soytarısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.