Hükümete Para mı Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hükümete Para mı Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hükümete Para mı Lazım, bir cümlede hükümete karşı bir eleştiri veya şikayet olarak ifade edilir.

Hakaret mi?


Hükümete Para mı Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müşteki polis memurlarına söylediği kabul edilen "Hükümete para mı lazım oldu" şeklindeki ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuna uygun olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/440 Karar: 2018/1210 Tarih: 06.02.2018

"Hükümete Para mı Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.