Etik Olmayan Yollara Başvurmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Etik Olmayan Yollara Başvurmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Etik Olmayan Yollara Başvurmak, bir kişinin bir hedefe ulaşmak için vicdan, adalet veya toplum kurallarına aykırı davrandığını gösteren bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin bir amaç uğruna doğru, dürüst veya ahlaklı olmayan yöntemler kullandığını anlatır.

Hakaret mi?


Etik Olmayan Yollara Başvurmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Beraat kararına ilişkin) istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılan ...'in temyizinin sanığın sözlerinin (Baroya sunulan dilekçede, avukata hitaben: Yalan söylemektedir, şikayetçi/muhbir üyeniz... suç algısı yaratmak ve bunu kuvvetlendirerek ilgili kişiler hakkında soruşturma açılmasını sağlamak amacıyla hem hukuk dışı hem etik olmayan her yola başvurmuştur) hakaret suçunu teşkil ettiğine yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, katılan ...'in temyiz istemleri yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/2233 Karar: 2022/15905 Tarih: 23.06.2022

"Etik Olmayan Yollara Başvurmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.