Hacivat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hacivat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hacivat" kelimesi, Türkçe argo veya gündelik dilde, bir kişinin fazla şık veya dikkat çekici giyim tarzına veya görünüşüne alaycı bir şekilde vurgu yapmak için kullanılır. Bu ifade genellikle abartılı bir şekilde giyinmeye veya süslenmeye karşı çıkma amacı taşır. "Hacivat" terimi, kişinin dış görünüşünü eleştirmek veya alay etmek için kullanılan sıradan bir tabirdir.

Hakaret mi?


Hacivat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından hazırlanıp asıldığı kabul edilen pankart içeriği (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına hitaben: Ulan..., ulan Hacivat, yine Soma'da ocakta kedi mi vardı, yoksa nedir bu Türkiye'nin kedilerden çektiği) bir bütün halinde değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmayan, ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14885 Karar: 2021/8067 Tarih: 08.03.2021

"Hacivat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.