Saman Altından Su Yürütmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saman Altından Su Yürütmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saman altından su yürütmek", görünüşte masum veya basit bir durumun aslında daha karmaşık veya gizli bir amacı taşıdığını ifade eden bir deyimdir. Bu deyim, bir şeyin yüzeyine bakarak gerçek amacını veya sonucunu anlamakta zorlandığımız durumları tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Saman Altından Su Yürütmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben söylediği "Saman altından su yürütür üstünde gezersiniz" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/14049 Karar: 2017/13386 Tarih: 27.04.2017

"Saman Altından Su Yürütmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.