Kinci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kinci"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kinci" genellikle geçmişte yaşanan bir haksızlığa veya incitmeye karşı öfke veya kin besleyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin başkalarına zarar vermek veya intikam almak amacıyla olumsuz duygularını koruyarak davrandığını vurgular. "Kinci" terimi, kişinin öfkesini ve intikam duygusunu yönlendirdiği ve bu duygulara dayalı olarak hareket ettiği durumları ifade ederken, olumlu ilişkileri ve iletişimi olumsuz etkileyen bir davranışı eleştirmek veya tanımlamak amacı taşır.

Bu deyim, kişinin negatif duygularını uzun süre boyunca beslemesi veya geçmişte yaşanan bir olayı unutmayarak davranışlarını yönlendirmesi anlamına gelirken, aynı zamanda hoşgörü, affetme ve olumlu bir tutumun gerekliliğine dikkat çeker. "Kinci" ifadesi, insanların duygusal zekalarını kullanarak öfke ve kin duygularını aşmalarını ve ilişkilerini olumlu bir şekilde yönetmelerini teşvik ederken, negatif duyguların insanların yaşamlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeker. Terim, insanların kendi duygusal refahlarını koruma ve ilişkilerini geliştirme amacıyla içsel olarak pozitif bir tutum geliştirmeleri gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Kinci kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (İşte bu kadar kinciler ... ancak böylesi yakışır) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18324 Karar: 2019/1792 Tarih: 21.01.2019

"Kinci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.