Sanki PKK’nın Başı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sanki PKK'nın Başı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sanki PKK'nın başı" ifadesi, genellikle bir kişi veya grup için, çok önemli veya yetkili bir pozisyonda olduklarını iddia ederken kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin kendisini veya başkalarını daha önemli veya yetkili gibi gösterme amacını taşırken, bunun gerçekte böyle olmadığını ima eder. PKK, bir terör örgütü olarak bilinen ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir örgüttür. "Sanki PKK'nın başı" ifadesi, kişinin kendini veya başkalarını gereksiz şekilde abartarak veya büyüklenerek tanıttığı veya aşırı öne çıktığı durumları ifade etmek için kullanılabilir. Bu ifade alaycı bir ton içerebilir ve karşı tarafı küçümsemek veya eleştirmek amacı taşıyabilir.

Hakaret mi?


Sanki PKK'nın Başı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Duruşmada Cumhuriyet savcısına hitaben: Ben savcıya bu şahısların hırsızlık yapacağımı söylemedin, bu savcı kendisi bu uydurmuş, yazmış olabilir,... Cumhuriyet savcısı sanki PKK'nın başı, beni dört gün susuz bıraktılar ve bana işkence ettiler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler ye rinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7320 Karar: 2015/11690 Tarih: 23.11.2015

"Sanki PKK'nın Başı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.