Dünyadan Haberi Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dünyadan Haberi Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dünyadan haberi yok" ifadesi, bir kişinin olaylardan, gelişmelerden veya genel olarak çevresinde olup bitenlerden haberdar olmadığını veya ilgisiz olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton taşırken, kişinin bilgi eksikliği veya ilgisizliğini vurgulamayı amaçlar.

"Dünyadan haberi yok" ifadesi, genellikle kişinin genel kültür veya güncel olaylara olan ilgisizliğini eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu deyim, kişinin olayları veya gelişmeleri takip etmediğini veya anlamadığını ifade ederken, onun bilgi veya ilgi düzeyini sorgulamak amacını taşır.

Hakaret mi?


Dünyadan Haberi Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikâyetçisi olduğu inceleme dışı bir soruşturma nedeniyle bir kısım şüpheliler hakkında ... Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan şikayetçi ... tarafından kasten yaralama suçundan iddianame düzenlenirken, şüphelilerden A... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdiği, bu karara itiraz eden sanığın itiraz dilekçesinde şikâyetçiye hitaben "Bu savcının dünyadan haberi yok, eğer mafya, çete, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik varsa bu savcı gibi görevini doğru yapmayanlar yüzünden, memleket batıyor, suç oranı artıyor, hırsızlar, kültürsüzler, sokaklar dolmuş yol kesiyorlar, savcı … bunlara arka çıkıyor, hakkımı helal etmiyorum, Allah bu savcıdan hesap sorsun, devletten aldığı parayı geri ödesin, bu işi bıraksın" şeklinde ifadeler kullandığı olayda, sanığın savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2016/18-1138 Karar: 2019/68 Tarih: 05.02.2019

"Dünyadan Haberi Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.