Kravat Takmakla Adam Olunmuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kravat Takmakla Adam Olunmuyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kravat takmakla adam olunmuyor, bir kişinin veya bir grubun adam olmak için, yani saygın, erdemli, olgun, sorumlu, cesur, dürüst veya iyi bir kişi olmak için, sadece dış görünüşe veya formaliteye önem vermesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda davranışlarının, sözlerinin, tutumlarının ve kararlarının da bu nitelikleri yansıtması gerektiğini söyleyen bir atasözü veya deyiştir. Kravat takmakla adam olunmuyor, ayrıca bir kişinin veya bir grubun bir konuda başarılı, yetkin, bilgili, deneyimli veya uzman olmak için, sadece gösterişli, yüzeysel, kolay veya moda olan şeyleri yapmasının veya söylemesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda çalışkan, öğrenmeye açık, disiplinli, yaratıcı ve kaliteli olması gerektiğini söyleyen bir ifade de olabilir. Kravat takmakla adam olunmuyor, genellikle öğüt vermek, uyarmak, eleştirmek veya kıyaslamak için söylenir.

Hakaret mi?


Kravat Takmakla Adam Olunmuyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın çocuğunun durumuyla ilgili tartıştığı okul müdürü mağdura takım elbise giymekle, kravat takmakla adam olunmuyor, müdür olunmuyor" biçiminde sözler söylemekten ibaret eyleminin eleştiri niteliğinde olduğu ve onu görevinden dolayı aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, kanuni olmayan gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2182 Karar: 2015/5596 Tarih: 16.09.2015

"Kravat Takmakla Adam Olunmuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.