Senin Bana Garezin mi Var?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Bana Garezin mi Var?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Bana Garezin mi Var?" ifadesi, bir kişinin başka bir kişiye veya gruba yönelik olarak, kendisine karşı olumsuz bir tutum veya niyet olduğunu düşündüğünü ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin başkalarının davranışlarını veya tavırlarını kişisel olarak kendisine yönelik bir düşmanlık veya kin olarak algıladığını ifade eder.

Bu ifade genellikle kişiler arasında ilişkilerde olumsuz bir hava veya anlayışsızlık olduğunu ifade etmek için kullanılır. İletişimde yanlış anlaşılmaların veya çatışmaların yaşandığı durumlarda, "Senin Bana Garezin mi Var?" ifadesi kullanılarak bir kişi, karşısındaki kişinin kendisine yönelik kötü niyetli bir tavır sergilediğini düşünebilir. Ancak, bu ifade kullanıldığında kişisel saldırı ve suçlama potansiyeli olduğu için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Olumsuz durumları çözmek ve iletişimi geliştirmek için empati, anlayış ve açık iletişim kurma önemlidir.

Hakaret mi?


Senin Bana Garezin mi Var? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelik sözlerinin (Zorla getirme emrini infaz etmek isteyen kolluk görevlisine hitaben: Senin bana garezin mi var, beni götüremezsin, sen kim oluyorsun) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı, kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/29971 Karar: 2021/1007 Tarih: 14.01.2021

"Senin Bana Garezin mi Var?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.