Anneni Öpeceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Anneni Öpeceğim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Anneni öpeceğim" ifadesi, Türkçe'de kullanılan argo ve ağır bir tehdit veya hakaret içeren bir ifadedir. Bu tür bir ifade, karşı tarafı korkutmak, üzmek veya tehdit etmek amacıyla kullanılır ve genellikle saygısız ve agresif bir tavır sergiler. İfadenin temelinde, karşı tarafa aşağılama veya hakaret etme niyeti bulunabilir.

Bu ifade, toplumsal olarak kabul edilemez ve olumsuz bir davranışı yansıtır. İletişimde saygı ve nezaket önemlidir; bu tür tehditkar ve küfürlü ifadelerin kullanılması, sağlıklı iletişimi zedeler ve insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere neden olabilir. Başkalarıyla iletişimde nazik ve saygılı bir dil kullanmak, anlayışlı ve olumlu ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur.

Hakaret mi?


Anneni Öpeceğim

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kolluk tarafından düzenlenen tutanakta, sanığın ifadesinin alınmasından sonra polis merkezinden ayrılacağı sırada katılan ...'e hitaben "... oğlum senin anneni öpeceğim, o siyahi sana her gün giydireceğim, bunun hesabını sana soracağım, bu iş burada kalmayacak" şeklinde sözler söylediğinin belirtilmesi ve sanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde polis merkezinde ifadesini verdikten sonra katı- lan...i gördüğünü, bir anlık sinir anında "Senin anneni öpeceğim, a siyaha sana her gün giydireceğim" gibi sözleri olayın acısıyla söylediğini, amacının tehdit olmadığını belirten ikrarı karşısında, sanığın tehdit ve hakaret suçlarından mahkûmiyeti yerine yerinde olmayan gerekçeyle beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2016/2077 Karar: 2016/6400 Tarih: 05.04.2016

"Anneni Öpeceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.