İş Adamı Görünümlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İş Adamı Görünümlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İş Adamı Görünümlü, iş adamı gibi giyinen, konuşan veya davranan ama gerçekte iş adamı olmayan bir kişi demektir. Bu ifade, genellikle alaycı, küçümseyici veya şüpheci bir şekilde kullanılır. İş adamı görünümlü bir kişi, güvenilmez, sahtekar veya yetersiz olabilir. İş adamı, ticari faaliyetlerde bulunan, iş kurup yöneten veya iş dünyasında başarılı olan bir kişidir

Hakaret mi?


İş Adamı Görünümlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "İş adamı görünümlü şan şerefli, canları pahasına bu devlet ve millet için şehit olan gencecik evlatlarımız üzerinden rant elde etmesini kamuoyunu açıklamamız sonucu bizi suçlu gösterip Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunması bizi mutlu etmiş" şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat kararı vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen CMK'nın 34, 230, maddelerine aykırı şekilde, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/20732 Karar: 2017/1320 Tarih: 07.02.2017

"İş Adamı Görünümlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.