İspatlamazsan Namertsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İspatlamazsan Namertsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“İspatlamazsan namertsin” ifadesi, bir iddiayı kanıtlamak için bir meydan okuma anlamına gelir.

Hakaret mi?


İspatlamazsan Namertsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Haber içeriğindeki ifadeler (Internet haber sitesinde, Rektöre hitaben: Hoca, attığın iftiraları ispatlamazsan namertsin) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34105 Karar: 2017/13808 Tarih: 28.11.2017

"İspatlamazsan Namertsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.