Alt Tarafı Uzmansın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alt Tarafı Uzmansın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alt tarafı uzmansın" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya duruma karşı, onun önemini veya değerini küçümsemek ve hafife almak amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir eleştiri veya küçümseme anlamı taşır.

Örneğin, bir uzmanın yetkisini veya önemini küçümseyen ve onun daha alçakgönüllü olması gerektiğini ima eden bir durumda bu ifade kullanılabilir. Bu tür ifadeler, insanlar arasında anlaşmazlıklar, rekabet veya gerginlik olduğunda ortaya çıkar ve olumsuz duyguları yansıtır.

Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü olumsuz anlamı, karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir ve ilişkilerde gerilime yol açabilir. İletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Alt tarafı uzmansın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın mağdura yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Hastanede doktora hitaben: Sen alt tarafı uzmansın, bu ilaçlan yazmak zorundasın) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31097 Karar: 2021/21427 Tarih: 13.09.2021

"Alt Tarafı Uzmansın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.