Rezalet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rezalet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rezalet," genellikle ahlaki, toplumsal veya etik değerlere aykırı bir durumu veya olayı ifade eden bir terimdir. Bu kelime, skandal, utanç verici veya şaşırtıcı bir durumu tanımlamak için kullanılır. Rezalet, genellikle kamuoyunun dikkatini çeken ve olumsuz bir şekilde değerlendirilen olaylara veya durumlara atıfta bulunur.

Bir rezalet, toplumsal normlara veya beklentilere aykırı bir şekilde davranan kişiler veya kuruluşlar tarafından oluşturulabilir. Örneğin, bir siyasi skandal veya bir ünlünün ahlaki açıdan tartışmalı davranışı bir rezalet olarak nitelendirilebilir. Bu terim, olumsuz bir şekilde değerlendirilen veya toplumda infial yaratan olayları ifade ederken, aynı zamanda toplumsal etik ve ahlaki değerleri vurgular. Rezaletler, kamuoyunun dikkatini çekerken, toplumsal düzen ve değerlerin korunması için dikkatli bir şekilde ele alınması gereken durumları ifade eder.

Hakaret mi?


Rezalet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sendika şube müdürlüğünün genel kurul toplantısında "Arkadaş …’te bunca rezalet yıllar yılı başımızda taç bizim, namussuzlar başa geçer marifet, gerçeği söylesek hemen suç bizim, Ankara'da türlü türlü plan var, otellerde açık açık kalan var, haraç mezat onurunu satan var, hele sorun kıymetimiz kaç bizim, büyük usta... usta emir vermiş nefere... 'de iftar açtı kaç bine, …’ya …’e sefer kaç kere" şeklinde şiir okunması) ve yükletilen suça yönelik katlan... temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13822 Karar: 2022/11970 Tarih: 11.05.2022

Karar #2

Sanığın suç tarihinde yargılandığa davada hakkında mahkumiyet hükmü kurulması üzerine mahkemesine verdiği temyiz dilekçesinde "bunların saçmalığına bir son verin,bu yargı …..'ın yani üstünlerin hukukumu yoksa hukukun üstünlüğümüdür....mahkeme başkanı ileride suç işlemeyeceğime dair kanı oluşmadığını söylemiş,.. ben böyle iğrenç bir kelime duymadım,.... tek ricam bu rezalet karara dur demeniz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılan ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında öncesinde katılana hakaret ettiği ve ikinci eyleminin aynı bir suç oluşturmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11462 Karar: 2015/10888 Tarih: 11.11.2015

"Rezalet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.