Benim Vergimle Maaş Alıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Benim Vergimle Maaş Alıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, bir memurun maaşının vergiler aracılığıyla finanse edildiği gerçeğini ifade eder. Memurun çalıştığı kurum, kamu sektöründe faaliyet gösteren bir kurum veya devlet kurumudur ve bu kurumun faaliyetleri, vatandaşların ödediği vergilerden finanse edilir. Dolayısıyla, bir memur "senin verginle maaş alıyorum" ifadesini kullanarak, maaşının kaynağı olan vergilerin halktan toplandığını ima etmek isteyebilir. Ancak, bu ifade olumsuz bir anlam taşıyabilir ve memurun çalışma performansı veya dürüstlüğü hakkında spekülasyonlara yol açabilir.

Hakaret mi?


Benim vergimle maaş alıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Hastanede hemşireye hitaben: Terbiyesiz  benim verdiğim vergilerle maaş, allıyorsun) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15020 Karar:2022/18058 T: 24.05.2022

"Benim Vergimle Maaş Alıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.