Sorunlu musun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sorunlu musun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sorunlu musun, insanların zihinsel özürlü olup olmadığının sorgulanışıdır. Bu soru genellikle rahatsız edici, alaycı veya küçümseyici bir şekilde sorulur.

Hakaret mi?


Sorunlu musun? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hasta mısın sen, rahatsız mısın, sorunlu musun) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18341 Karar: 2019/1794 Tarih: 21.01.2019

"Sorunlu musun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.