Sen Çok Oluyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Çok Oluyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen çok oluyorsun" deyimi, Türkçe argo bir ifadedir ve bir kişiye çok konuştuğunu, gereksiz yere fazla laf ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin konuşma alışkanlıklarını eleştirmek veya onun gereksiz yere uzun uzadıya konuştuğunu ifade etmek amacıyla kullanılır. Sen çok oluyorsun deyimi, genellikle samimi bir dille kullanılan bir ifadedir ve kişiler arasında espri veya takılmalar sırasında kullanılır.

Sen çok oluyorsun ifadesi, kişinin konuşma tarzını eleştirirken aynı zamanda biraz espri yapmayı da amaçlar. Örneğin, bir arkadaşınızın sürekli olarak uzun uzadıya konuşması durumunda ona "Sen çok oluyorsun" diyebilirsiniz. Sen çok oluyorsun deyimi, Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir ifadedir ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir durumu ifade eder. Bu ifadeyi kullanarak, bir kişinin konuşma alışkanlıklarını eleştirebilir veya ona espri yapabilirsiniz. Ancak, her zaman saygılı bir şekilde kullanmaya dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Sen Çok Oluyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sen çok oluyorsun, terbiyesiz kadın) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3944 Karar: 2019/12729 Tarih: 23.09.2019

"Sen Çok Oluyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.