Gaspçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gaspçı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gaspçı," genellikle bir kişinin veya bir grubun şiddet, tehdit veya zor kullanarak başka bir kişinin malını veya mülkünü zorla alma eylemini gerçekleştiren kişiyi tanımlayan bir terimdir. Bu ifade, genellikle suçlu veya olumsuz bir anlam taşırken, hırsızlık ve saldırganlık gibi suçlu davranışları ifade eder. "Gaspçı" terimi, bir kişinin başkalarının haklarını veya mülklerini ihlal ederek onları tehdit etme veya zorla alma eylemini belirtirken, aynı zamanda bu tür suçları eleştirmek veya sorgulamak amacını taşır.

Bu terim, genellikle hukuki veya etik olmayan davranışları tanımlarken kullanılırken, toplumsal düzende tehlikeli veya zarar verici kişileri belirtir. Gasp, bireyler ve toplumlar için ciddi sonuçlara yol açabilecek bir suçtur ve "gaspçı" terimi, bu tür suçların faillerini tanımlayarak dikkat çeker.

Hakaret mi?


Gaspçı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın haksız olarak kendisine balık çiftliği kurma ruhsatı vermeyen memurlarla ilgili soruşturma izni vermeyen kurul üyeleri hakkında yazdığı dilekçede yer alan "Anayasa, kanunlar, yönetmelikler, yargı, hukuk, hak anlamayan kıyakçı gaspçı zihniyetli icraatçılar hesabın iyi biliyorlar, ya sonrası, bu bağlamda görevim ülkeme, aileme, özürlülere, inançlarıma hizmet vermek doğrultusundan konuyu T.C. makamlarına arz ederim" biçimindeki sözlerle kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ettiği kabul edilen olayda, sanığın haksızlığa uğradığı kanısıyla eleştiri ve yakınma boyutunda kalan cümlelerinin hakaret suçunun öğelerini oluşturmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/16551 Karar: 2014/2237 Tarih: 28.01.2014

Karar #2

Sanığın farklı tarihlerde yazdığı dilekçelerinde katılan avukatlar için aynı şekilde "Gaspçı avukatlar" ifadesini kullandığı, sanığın katılanlara yönelik hareketlerinin aynı dilekçede, aynı zamanda ve aynı suç işleme kararıyla gerçekleştiği nazara alındığında, hukuken bir bütün halinde tek bir hakaret fiilini oluşturduğu ve bu suretle sanığın birden fazla katılana yönelik bir suç işleme kararı kapsamında değişik zamanlarda hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 43/2 ve 43/1. maddelerinin ayrı ayrı temel ceza üzerinden uygulanması gerektiği gözetilmeden, sanığın katılan ...'e yönelik eylemin ayrı, katılan ...'e yönelik eyleminin ise ayrı bağımsız hakaret suçlarını oluşturduğu kabul edilerek ayrı ayrı iki cezaya hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26664 Karar: 2015/10551 Tarih: 09.11.2015

"Gaspçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.