Hazımsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hazımsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hazımsız" ifadesi, bir kişinin olumsuz bir olay veya duruma karşı sabırsız veya hoşgörüsüz bir şekilde tepki verdiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Hazımsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkûm tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alarak: Hazımsızlık, nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık, hırçınlık, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Hazımsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.