Milleti Başınızdan Savmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Milleti Başınızdan Savmayın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Milleti başınızdan savmayın" ifadesi, kişinin durumu geçiştirmesi ve iş yapmaması anlamına gelir. Bir kişiye veya bir grup insana, kendilerini uzaklaştırmaları veya rahat bırakmaları gerektiği anlamında söylenen bir uyarı veya direktiftir. Bu ifade, kişinin veya kişilerin sıkıştırıcı veya rahatsız edici davranışlarını kesmeleri veya uzaklaşmaları gerektiğini ifade eder.

Bu deyim, genellikle birisi rahatsız edici veya itici davranışlarda bulunduğunda veya aşırı ısrarcı olduğunda kullanılır. Bu ifadeyle, kişinin başkalarına gereksiz şekilde zorluk çıkardığı veya sıkıntı yarattığı durumları öne çıkarır.

Hakaret mi?


Milleti Başınızdan Savmayın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olay kapsamında sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "İşinizi doğru yapın, milleti başınızdan sarmayın lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37648 Karar: 2018/290 Tarih: 16.01.2018

"Milleti Başınızdan Savmayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.