Despot

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Despot"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Despot" terimi, otoriter ve baskıcı bir lider veya yöneticiyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Despotizm, tek bir kişinin veya az sayıda insanın mutlak güce sahip olduğu, sınırlı veya hiçbir hesap verebilirliğin olmadığı, halkın hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği bir yönetim şeklidir. Bir despot genellikle keyfi ve zorlayıcı yöntemler kullanarak iktidarda kalmayı hedefler.

Despotlar, genellikle baskıcı yönetim tarzları ile tanınırlar. Yolsuzluk, sansür, insan haklarının ihlali ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanması gibi uygulamalar despotik liderlerin özellikleri arasında yer alabilir. Despotik rejimlerde, muhalif görüşlere tahammül edilmez, basın özgürlüğü sınırlanır ve halkın katılımı ve katkısı yerine liderin iradesi öne çıkar. Bu tür liderlik tarzları, toplumda huzursuzluğa, istikrarsızlığa ve uzun vadede ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir.

Hakaret mi?


Despot kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (İnternet yazısında, Belediye Başkanına hitaben: Despot başkan) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/957 Karar: 2018/1202 Tarih: 06.02.2018

"Despot" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.