Uzaktan Kumandalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uzaktan Kumandalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uzaktan kumandalı" ifadesi, genellikle bir cihazın veya eşyanın uzaktan kontrol edilebilir bir özelliğe sahip olduğunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir nesnenin veya cihazın uzaktan verilen komutlarla çalıştırılabilir veya yönlendirilebilir olduğunu vurgular. "Uzaktan kumandalı" terimi, genellikle teknolojik ürünlerin veya araçların özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Bu deyim, özellikle elektronik cihazlar, araçlar, oyuncaklar veya otomasyon sistemleri gibi birçok farklı alanı kapsayabilir. Uzaktan kumanda ile cihazların uzaktan açılması, kapanması, hız ayarı yapılması veya belirli komutları yerine getirmesi sağlanabilir. "Uzaktan kumandalı" ifadesi, genellikle kolaylık, esneklik veya daha iyi kontrol sağlama amacı taşırken, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri veya modern yaşamı ifade edebilir.

"Uzaktan kumandalı" ifadesi mecaz anlamda, bir kişinin veya bir durumun başkaları tarafından kolayca kontrol edilen veya yönlendirilen bir şekilde hareket ettiğini ifade etmek için kullanılır. Bu mecaz kullanım, genellikle kişinin kendi iradesi veya kontrolü dışında bir etki altında olduğunu, kararlarını başkalarının belirlediğini veya dış güçlere bağımlı olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, genellikle kişinin kendi özgür iradesi veya bağımsızlığı olmadığını ifade ederken, bir üst makamın veya dış etkenlerin etkisi altında olduğunu ima eder. Örneğin, bir kişi iş hayatında "uzaktan kumandalı" gibi hissedebilir, yani kendi kararlarını almak veya yönetmek yerine üst yönetim veya dışarıdan gelen baskılar tarafından belirlenen bir şekilde hareket etmek zorunda kalabilir. Terim, bir kişinin kendi iradesini veya bağımsızlığını kaybettiği durumları ifade ederken, durumun nedenlerine veya etkilerine dikkat çekmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


Uzaktan Kumandalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aynı ortamda bulunan katılan ...'e hitaben söylediği sinkaflı sözleri haricinde, katılanlara yönelik "Toplayın lan şu parala- n, siz kimsiniz, sizi kim yönetiyor, uzaktan kumandalı mısınız, patronunuzun ismi nedir, siz ne iş yaparsınız" şeklindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu gözetilmeden, sanık hakkında TCK'nin 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12988 Karar: 2021/5184 Tarih: 22.02.2021

"Uzaktan Kumandalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.