Sidik Yarıştırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sidik Yarıştırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sidik yarıştırmak" ifadesi, genellikle argo ve vulgar bir dille kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, iki veya daha fazla kişinin veya nesnenin kendi aralarında karşılaştırıldığı, rekabet ettirildiği veya değerlendirildiği bir durumu ifade eder. Ancak ifade, dilin kabalığı ve hoş olmayan üslubu nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeyen bir deyimdir.

Bu ifade, sıklıkla küçümseyici bir anlam taşır ve kişilerin yeteneklerini küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanılır. Özellikle olumsuz bir bağlamda ve kaba bir üslupla kullanıldığında, insanları utandırmak veya alay etmek amacı taşıyabilir. Daha saygılı ve uygun bir dil kullanarak ifadeleri seçmek, olumsuz etkilerden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Sidik Yarıştırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanıkların söylediği kabul edilen "Siz kiminle sidik yarıştırıyorsunuz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1025 Karar: 2019/4026 Tarih: 27.02.2019

"Sidik Yarıştırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.