Kendini Doktor Zanneden Kişi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Doktor Zanneden Kişi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendini doktor zanneden kişi, tıbbi eğitim almadığı halde kendini doktor gibi tanıtan ve tedavi yöntemleri uygulayan kişileri ifade eder. Bu kişiler genellikle sağlık alanında uzman olmadığı halde, halkı yanıltarak tedavi önerileri sunarlar. Burada kişinin doktorluk mesleği alaycı şekilde eleştirilmektedir. Esasında işini düzgün yapmadığı belirtilmektedir.

Hakaret mi?


Kendini Doktor Zanneden Kişi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (BİMER müracaatında, daha önce eşini tedavi eden doktoru hedef alarak: Kendini doktor zanneden kişi) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11518 Karar: 2016/3016 Tarih: 18.02.2016

"Kendini Doktor Zanneden Kişi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.