Götünüzdeki Silaha Güvenip İş Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götünüzdeki Silaha Güvenip İş Yapıyorsunuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götünüzdeki Silaha Güvenip İş Yapıyorsunuz, Türkçe bir deyimdir. Anlamı, silahınızın size güç verdiğini düşünerek başkalarına karşı kaba veya saldırgan davrandığınız demektir. Bu deyimin kökeni tam olarak bilinmemektedir.

Hakaret mi?


Götünüzdeki Silaha Güvenip İş Yapıyorsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Siz kim olduğunuzu bir söyleyin, ben polisi tanımıyorum, kimin çakalları, köpeklerisiniz, T.C.' nizi tanımıyorum ki sizi tanıyayım, götünüzdeki silaha güvenip de iş yapıyorsunuz, o silahı g.tünüze  sokarım, sizin gibi nice elimden geldi geçti, hiçbirinizi sallamadım, kralınız gelsin, siz itin çakallarısınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26419 Karar: 2016/7479 Tarih: 12.04.2016

"Götünüzdeki Silaha Güvenip İş Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.