Hain Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hain Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hain köpek" ifadesi, genellikle bir kişiyi ihanetle suçlamak veya ona öfke veya aşağılama ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin sadakatsizlik veya ihanet içeren bir davranış sergilediğini vurgulamak için kullanılırken, aynı zamanda alaycı bir üslup taşıyabilir.

Daha geniş bir anlamda, "hain köpek" ifadesi, bir kişiye yönelik güven kaybını veya öfkeyi ifade etmek için kullanılabilir. Terim genellikle duygusal veya iletişimsel bir durumda karşı tarafı eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler iletişimi zorlaştırabilir, çatışmalara yol açabilir ve olumsuz bir atmosfer yaratabilir. Empati ve saygı göstermek, sağlıklı ve olumlu iletişim kurmanın önemli unsurlarıdır.

Hakaret mi?


Hain Köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Somut olayda, müşteki vekilinin müvekkiline ait Facebook hesabından yapılan video paylaşımın altına şüpheli tarafından "Salak adam, biz o Afrin'e ne kadar masraf ettik biliyor musun, dingil, götünle konuşma beyninle konuş, bizim artık Afrin'de söz hakkımız var, bizden habersiz kimse hiçbir kimi yiyemez orada, hain köpek" yazılarak müvekkiline karşı hakaret suçunun işlendiğinden bahisle yaptığı şikâyet üzerine) her ne kadar ABD'nin hakaret suçlarına ilişkin istinabe taleplerine yanıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de soruşturma dosyası kapsamında hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan bu karar verilmiştir. CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykin görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7778 Karar: 2022/12532 Tarih: 17.05.2022

"Hain Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.