Tantana

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tantana"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tantana kelimesi, hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Gerçek anlamı, gürültü, patırtı ve karmaşa anlamına gelirken, mecaz anlamı ise bir olayın veya durumun yüksek sesle ve heyecanla konuşulmasıdır. Tantana, adeta bir patlama gibi dikkat çeken ve etkileyici bir şekilde ifade edilen bir durumu temsil eder.

Tantana, sanki bir sürpriz gibi ansızın ortaya çıkan bir durumu ifade eder. Tıpkı bir bombanın patlaması gibi, insanların dikkatini çeker ve etkileyici bir şekilde anlatılır. Bu kelimenin gerçek ve mecaz anlamları, olay veya durumun etkisini ve önemini vurgulamak için kullanılır. Tantana, bir konunun yoğun bir şekilde tartışıldığı, duyulduğunda herkesin dikkatini çeken ve merak uyandıran bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Tantana kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye söylediği "Siz kim oluyorsunuz lan, tantana etme" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/19422 Karar: 2020/18726 Tarih: 07.12.2020

"Tantana" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.