Arayın Ulan Ne Bulacaksınız?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Arayın Ulan Ne Bulacaksınız?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Arayın ulan ne bulacaksınız" ifadesi, genellikle sinirli veya kızgın bir şekilde birinin bir şeyi aramasını veya talep etmesini eleştirmek için kullanılır. Bu ifade ile kişiye, arama veya talep etme davranışının gereksiz, faydasız veya uygunsuz olduğu anlatılmaya çalışılır. "Ulan" kelimesi, Türkçede biraz kaba bir ifade olarak kabul edilir ve genellikle samimi bir ortamda veya bir tartışma veya kavga sırasında kullanılır. Ancak, bu kelime bazı durumlarda diğer insanları rahatsız edebilir veya hakaret olarak algılanabilir, bu nedenle kibar bir dil kullanmak her zaman daha uygun olacaktır.

Hakaret mi?


Arayın ulan ne bulacaksınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memurunun usulsüz hareketlerine tepki olarak sadece külotuyla kalacak şekilde pantolonunu indirip "Arayın ulan, bende ne bulacaksınız" demekten ibaret eyleminin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp usulsüz işleme tepki niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4919 Karar: 2014/19677 Tarih: 02.06.2014

"Arayın Ulan Ne Bulacaksınız?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.