Çocuk Katili

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk Katili"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk katili" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun kasıtlı olarak bir veya birden fazla çocuğun ölümüne neden olduğu suçlamasını ifade eder. Bu terim, genellikle ciddi bir suçun işlendiğini ve masum çocukların hayatlarının sona erdiğini belirtmek amacıyla kullanılır. "Çocuk katili" olarak adlandırılan kişi veya kişiler, halk nezdinde en ağır suçlardan biri olarak kabul edilir ve genellikle büyük bir infial yaratır.

Her ülkenin hukuk sistemi ve yasaları farklılık gösterdiğinden, "çocuk katili" suçu ve bu suçun cezaları da farklılık gösterebilir. Birçok hukuk sistemi, çocukların korunması amacıyla çocuklara yönelik suçların daha sert cezalarla cezalandırılmasını öngörebilir. Bu tür suçlar genellikle toplumda büyük infial yarattığından ve masum çocukların hayatını kaybettiği düşünüldüğünden, mahkemeler bu tür suçlara karşı caydırıcı cezalar uygulayabilir.

Hakaret mi?


Çocuk Katili kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana gönderdiği kabul edilen mesajlarda geçen "Sende o yüz yok, çocuk katili" biçimindeki sözlerin ağır eleştiri sınırlarını aşıp katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiilini oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle beraat karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/10421 Karar: 2015/30267 Tarih: 01.06.2015

Karar #2

Sanığın miting alanında "Katil Erdoğan" şeklinde slogan attığının ve sanık ... tarafından taşındığı tespit edilen "Ana katili, çocuk katili, pompalı Tayyip" şeklindeki pankartın sanık ... tarafından sanık...'e verildiğinin sanığın aşamalardaki beyana ve tüm dosya kapsamıyla sabit olması karşısında, sanık tarafından söylenen sözlerin ve dağıttığı pankartta yer verilen ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9841 Karar: 2017/12135 Tarih: 31.10.2017

"Çocuk Katili" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.