Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı?" ifadesi, genellikle bir kişinin, yaşça veya deneyim açısından yetersiz olduğu bir konuda yetki veya otorite sahibi olarak bulunmasını sorgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin beklenmedik veya uygun olmayan bir pozisyonda olmasını vurgulamak için kullanılır.

Örneğin, bir genç veya deneyimsiz kişi bir konuda lider veya uzman olarak görülüyorsa ve bu durum eleştiriliyorsa, "Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı?" ifadesi kullanılarak bu kişinin yetkin olmadığı düşünülüyor veya yetersiz bulunuyor demektir. Bu deyim genellikle kişiler arası ilişkilerde veya toplumsal konularda kullanılırken, kişinin yetenek veya deneyim eksikliğini ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın iddianameye konu edilen ve mahkeme hâkimine yönelik hakaret olarak değerlendirilen "Kadın baygınlık geçiriyor o hala para cezasından bahsediyor, böyle adalet olmaz, bu çocuk yaştaki kişiyi kim hâkim yaptı biçimindeki sözleri eşinin rahatsızlanmasının verdiği psikoloji ile sarf ettiğine dair savunması ile sanık tarafından yapılan açıklamanın bütünlüğü, amacı ve gerçekleştirildiği zaman birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de mahkeme hâkiminin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermediği ve sövme fiilini de oluşturmadığı anlaşıldığından, sanığa yüklenen yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkile- meye teşebbüs ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçlarının yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanık hakkında CMK'nın 223/2-a madde, fıkra ve bendi gereğince beraat kararı verilmesine ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir. Yargıtay 12. CD Esas: 2020/11906 Karar: 2022/9313 Tarih: 30.11.2022
Karar #2
Çocukları Öğretmen Yapmışlar Sanığın katılan ...'e yönelik "Çocuklarıöğretmen yapmışlar”şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...  Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15862 Karar: 2016/16924 Tarih: 01.11.2016

"Çocuk Yaştaki Kişiyi Kim Hakim Yaptı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.