Sizden Her Şey Beklenir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizden Her Şey Beklenir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizden her şey beklenir" ifadesi genellikle olumsuz bir anlam taşımayan, geniş anlamda kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyle kişiden veya bir şeyden, beklentinin yüksek olduğu veya sıradanın ötesinde bir performans veya çaba beklenildiği ifade edilir. Bu beklentiler, genellikle kişinin yeteneklerine, bilgisine veya konumuna dayanabilir.

Hakaret mi?


Sizden Her Şey Beklenir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Siz polis değil misiniz, her şeyi yaparsınız, sizden her şey beklenir, sen kendini ne sanıyorsun" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2218 Karar: 2019/5699 Tarih: 25.03.2019
Karar #2
Olay günü sanığın katılan E...e söylediği kabul edilen sözlerin Polise hitaben: Polisin 10 parmağında 10 çamur var, sizden her şey beklenir, birini de bana sürersiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş....   Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9463 Karar: 2020/15415 Tarih: 05.11.2020

"Sizden Her Şey Beklenir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.