Geçmişini Sikerim (Sinkaf Edeyim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Geçmişini Sikerim (Sinkaf Edeyim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Geçmişini sinkaf edeyim" ifadesi, argo bir dil kullanımı içeren ve kişinin veya gruptaki birinin geçmişteki hatalarını, utanç verici veya olumsuz durumlarını ortaya çıkararak aşağılamayı amaçlayan bir ifadedir. Bu tür bir ifade, karşıdaki kişiyi küçümsemek veya alay etmek amacıyla kullanılır

Hakaret mi?


Geçmişini Sikerim (Sinkaf Edeyim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın mağdurlara hitaben "Ben PKK'lı değilim, gidin dağdaki PKK’lıları  vurun, hepinizin geçmişini sinkaf edeyim, dua edin ki askeri severim, dağda olsam PKK'lılardan önce kimi vuracağım belli" diyerek hakaret ve tehditte bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/13989 Karar: 2015/6333 Tarih: 10.11.2015

"Geçmişini Sikerim (Sinkaf Edeyim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.