Davalılarla Akrabalığınız mı Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Davalılarla Akrabalığınız mı Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Davalılarla akrabalığınız mı var" ifadesi ile anlatılmak istenen dava sürecinin tarafsızlığından şüphe duyulmasıdır. Akrabalık ilişkisi, bir davanın tarafları arasında olan akrabalık bağını ifade eder. Bir kişi, bir dava sürecinde davalı olarak adlandırıldığında, bu kişiyle diğer davalılar arasında bir akrabalık ilişkisi olabilir. Bu ilişki, kan bağı, evlilik veya başka bir yasal bağla belirlenebilir.

Davalılarla akrabalık ilişkisi, dava sürecinde önemli bir faktördür çünkü bu ilişki, davayı etkileyebilir ve sonuçları üzerinde etkili olabilir. Örneğin, aile içi bir davadaysanız ve davalılarla akrabalık ilişkiniz varsa, bu ilişki, davanın sonucunu etkileyebilir ve davanın nasıl ilerleyeceğini belirleyebilir. Davanın seyrinin objektif ilerlemediği düşünüldüğünde kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Davalılarla Akrabalığınız mı Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, avukat olan sanığın bir dosyayla ilgili olarak katılan hâkim ile yaşadığı tartışmanın çıkış nedeni ve devamında karşılıklı olarak kullanılan sözler (Davalılarla akrabalığınız, tanışıklığınız mı var) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri mahiyetinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4612 Karar: 2018/2229 Tarih: 21.02.2018

"Davalılarla Akrabalığınız mı Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.