Paralel

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paralel"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paralel" terimi, genellikle siyasi veya toplumsal bir bağlamda kullanılan bir ifadedir ve farklı güç veya grupların birbiriyle paralel veya gizli bir şekilde işbirliği yapmak veya etkileşimde bulunmakla suçladığı kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu terim, genellikle ülkenin iç işlerine müdahale etmek veya gizli ajandaları desteklemek amacıyla hareket ettiği düşünülen kişilere yönelik bir suçlama taşır.

"Paralel" terimi, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, hükümet veya devlet yetkilileri ile ilişkili olarak kullanılırken, genellikle belirli bir siyasi veya toplumsal gruba atıfta bulunur. Bu terim, genellikle siyasi tartışmaların veya çatışmaların bir parçası olarak kullanılır ve farklı ideolojilere sahip gruplar arasındaki güç mücadelelerine işaret edebilir.

Hakaret mi?


Paralel kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya kapsamına göre sanık ...'in yayın sorumlusu olarak görevlendirildiği ... adlı internet sitesinde, katılan ...'a ait bir telefon görüşmesinin, youtube adlı video paylaşım sitesinden alıntı yapılarak, 21.03.2014 tarihinde, “Fethullah Gülen'in şok ses kaydı!” ve 22.03.2014 tarihinde “Mesele dershane değilmiş!” başlıkları altında, “Paralel yapının ele başı” gibi katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden ibarelerle birlikte yayımlanmak suretiyle sanığın kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile hakaret suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda, haber içeriklerinin görünür gerçeğe uygun ve güncel olması, kurucusu olduğu yasa dışı örgüt ve daha önce kendi rızası dahilinde paylaşılan konuşmaları nedeniyle kamuoyu tarafından bilinen katılanın, ses kaydına yansıyan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile ilgili açıklamaları hakkında haber yapılmasında, katılanı takip eden kitlenin onu daha iyi tanıması açısından meşru bir çıkar, kamu yararı ve toplumsal ilginin bulunması, haberlerde kullanılan ifadelerin, haberlere konu olayla fikri bağlantısının bulunması, haberlerin verilişinde tahkir edici bir dil kullanılmayıp, ölçülülük ilkesinin ihlal edilmemiş olması karşısında, yayımlanan haberlerin, haber verme hakkı sınırları içerisinde kaldığı, haber verme hakkının, bilgi edinme, bilgiyi yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratmanın yanı sıra, habere ulaşmayı da kapsadığı dikkate alındığında, söz konusu haberlerin, yasa dışı faaliyetlerle kaydedildiği sabit olan ses kaydına dayalı olarak hazırlanmış olmasının, tek başına, eylemlerin hukuka aykırı olması sonucunu doğurmayacağı ve konunun kamuoyuna aktarılması sırasında hukuka uygun çerçevenin dışına çıkılmadığı anlaşıldığı...

Yargıtay 12. CD Esas: 2017/7043 Karar: 2018/2244 Tarih: 28.02.2018

Karar #2

Sanığın katılana hitaben yazdığı dilekçedeki sözlerinin (Hakime hitaben: Bu usulsüzlükleri, bu haksızlıklar, bu kanuna yasalara aykırı karar vermen için paralel yapı mı karanlık güçler mi yoksa maddi menfaat sağladığın birileri mi yönlendiriyor sizi, mahkumiyetim tamamen kalkması gerekirken yasal yollardan hakkım olan usulü ve usulleri elimden alarak beni hak mahrumiyeti içine soktun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olup hakaret suçunu unsurları itibariyle oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10959 Karar: 2021/7292 Tarih: 02.03.2021

"Paralel" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.