Feriştahınız Gelse

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Feriştahınız Gelse"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Feriştahınız gelse" ifadesi, genellikle imkansız veya beklenmedik bir durum karşısında kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir şeyin gerçekleşme olasılığının çok düşük veya neredeyse imkansız olduğunu ifade etmek için kullanılır. "Feriştahınız gelse de olmaz" veya "Feriştahı gelse de yapamazsın" gibi benzer ifadelerle aynı anlama gelir.

"Feriştahınız gelse" ifadesi, argo ve renkli bir dille kullanılırken, olumsuz bir ton taşıyabilir. Bu tür ifadeler genellikle birinin beceriksizliğini veya başarısızlığını vurgulamak veya alay etmek amacıyla kullanılır. İfade, bir işin veya hedefin çok zor veya ulaşılamaz olduğunu belirtirken, aynı zamanda kişinin yetenek veya çaba eksikliğine de atıfta bulunur.

Hakaret mi?


Feriştahınız Gelse kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Benim alkolümü aldıramadınız, sizler basit insanlarsınız, siz kimsiniz lan, sizin feriştahınız gelse beni alamaz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18, CD Esas: 2019/22183 Karar: 2020/6914 Tarih: 10.06.2020

"Feriştahınız Gelse" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.