İletişim beceriksizliği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İletişim beceriksizliği"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İletişim beceriksizliği" ifadesi, bir kişinin iletişim kurma konusunda yetersiz veya hatalı olduğunu ifade eder. İletişimde eksiklik veya etkili bir iletişim kuramama durumunu anlatır.

Hakaret mi?


İletişim beceriksizliği kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hastanede tartıştığı doktor katılana "ben personelim, eşimle ilgileneceksin, ben başhekimi ve rektörü tanırım , beni herkes tanır, hakkında gereğini yapacağım, iletişim beceriksizliğini düzeltmene ihtiyacım var" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9766 Karar: 2018/12176 Tarih: 02.10.2018

"İletişim beceriksizliği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.