Şaibe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şaibe"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şaibe", bir durumun veya olayın güvenilmez, şüpheli veya şüphe uyandırıcı yönlerini ifade eden bir terimdir. Bu terim, bir şeyin dürüstlüğü, doğruluğu veya etik açıdan sağlamlığı konusunda soru işaretleri oluşturan herhangi bir faktörü belirtir. "Şaibe" genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir şeyin dürüstlük veya güvenirlik konusunda eksiklikler taşıdığını ima eder.

"Şaibe" terimi, iş dünyasında, siyasette, hukukta veya diğer çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin finansal raporlarında şaibe bulunması, mali açıdan şüpheli veya yanıltıcı bilgiler içerdiği anlamına gelebilir. Siyasi bir seçimde veya olayda şaibe iddiaları ortaya çıktığında, bu durum genellikle adaletin ve dürüstlüğün sorgulandığı bir durumu ifade eder. "Şaibe" terimi, şüphelerin ve güvensizlik duygularının yükseldiği durumları ifade ederken, daha derinlemesine araştırmaların veya soruşturmaların gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Şaibe kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan hakkında yayınladığı haberde "Programda partneri olan katılanı kalçasından kavradığı, katılanın TRT'ye girişi ile hala görev yapması ile ilgili bazı şaibeler barındırdığının konuşulduğu" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2013/28894 Karar: 2016/7759 Tarih:14.04.2016

Karar #2

Eyleme (Gazete yazısında, Bakanı hedef alarak: Bakan... vekillik dönemi dahil birçok şaibeli işlerle anılmaya başlamış, bunları da asla inkâr etmemiştir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39397 Karar: 2016/19992 Tarih: 28.12.2016

"Şaibe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.