Makamına mı Güveniyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Makamına mı Güveniyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Makamına mı Güveniyorsun?” ifadesi, bir kişinin yaptığı işi doğru yapmadığı veya yanlış bir karar verdiği ima eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin yaptığı işe güvenmediği veya kişinin yaptığı işin doğru olmadığını düşündüğü anlamına gelir. Bu ifade genellikle eleştiri amaçlı kullanılır ve kişinin yaptığı işin doğru olup olmadığını sorgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Makamına mı Güveniyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Seçim personeli tarafından, İlçe Seçim Kurulu Başkanına hitaben: Siz kimsiniz, bana söz söyleyemezsiniz, terbiyesiz, makamına mı güveniyorsun lan) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/23341 Karar: 2021/21440 Tarih: 13.09.2021

"Makamına mı Güveniyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.