Sahtecilik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahtecilik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahtecilik", gerçeği çarpıtarak veya yanıltıcı bilgiler kullanarak başkalarını aldatma veya yanıltma amacıyla yapılan hileli veya dolandırıcı davranışları ifade eder. Bu terim genellikle yasal olmayan ve etik olmayan bir davranış biçimini tanımlar. Sahtecilik çeşitli alanlarda görülebilir. Örneğin, sahte belgeler veya kimlikler üreterek yasal veya mali avantajlar elde etmeye çalışmak, online alışverişlerde sahte web siteleri kullanarak insanları dolandırmak veya başka kişilerin adına sahte işlemler yapmak gibi durumlar sahtecilik örnekleri arasında yer alabilir.

Hakaret mi?


Sahtecilik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Mahkemeye sunulan dilekçede, davanın diğer tarafına hitaben: Ödeme amirleri ile takip taleplerinin asıllarını dosyadan çalmıştır, çaldığı belgelerle borcundan kurtulmak için sahtecilik yapmaya) ve yükletilen suça yönelik katılan...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğin den, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42639 Karar: 2017/11496 Tarih: 23.10.2017
Karar #2

RTE'ye zincirleme dolandırıcılık/resmi evrak sahteciliği suç duyurusuyla Ankara'da soruşturma başlıklı yazıdaki "Tayyip'in İstanbul İmam Hatip'teki kütük bilgilerine göre İmam Hatip'ten başka okula gitmemiş, E... Lisesi'ne gittiği de doğru değil, İmam Hatip'i bütünleme ile ve kurul kararı ile bitirmiş, yani Allah rızası ricalarıyla, kaldığı dersler Arapça ve Kur'an, Tayyip'in kurduğu hükümetler geçersizdir, yaptığı atamalar da" ve bir başka kullanıcıya yanıt olarak "Erdoğan annesini çalıntı mezarlara mı defnetti, fotoğraflar her şeyi anlatıyor" şeklindeki paylaşımların mesaj bütünlüğü ve bağlamı dikkate alındığında, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi ve özellikle eleştiri sınırlarına aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına madde-i mahsusa isnadı suretiyle saldırı mahiyetinde olduğu konusundaki takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeden, hukuki olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararı kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/2421 Karar: 2020/3646 Tarih: 10.07.2020

"Sahtecilik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.