İşgüzar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşgüzar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İşgüzar," genellikle bir kişinin başkalarının işlerine veya konularına gereksiz ve izinsiz bir şekilde müdahale ettiğini ifade eden bir terimdir. Bu terim olumsuz bir anlam taşır ve kişinin sınırları aşarak başkalarının işlerine karıştığını, gereksiz yere müdahale ettiğini veya sorun çıkardığını belirtir.

Hakaret mi?


İşgüzar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın Cumhuriyet savcısı olan katılana hitaben yazdığı mektupta geçen "İşgüzarlık ederek, kurum öğretmenini kurtarma gafletinde bulunarak" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7689 Karar: 2015/12234 Tarih: 30.11.2015

"İşgüzar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.