Adam Mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Mısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam mısın?" ifadesi, Türkçede bir kişiye yönelik bir soru veya meydan okuma olarak kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişinin dürüstlük, güvenilirlik, cesaret veya olgunluk gibi değerlere sahip olup olmadığını sorgulamak amacıyla kullanılır.

 

Bir kişi bu ifadeyi kullanarak, karşısındaki kişiye, beklentilere uygun hareket edip etmediğini veya doğru şeyleri yapmak için gereken cesarete sahip olup olmadığını sormuş olur. İfade, aynı zamanda, bir kişinin bir durumla başa çıkabilmesi veya doğru kararlar alabilmesi için yeterli yetkinlik ve güçlü karaktere sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adam mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Adam mısın sen ulan" şeklinde sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

 

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/6725 Karar: 2018/587 Tarih: 22.01.2018

Karar #2

Eyleme (Doktora hitaben: Adam mısın sen, neden doğru dürüst ilaç yazmıyorsun) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/4721 Karar: 2022/8241 Tarih: 28.03.2022

Karar #3

Sanığın ”Suça konu yazının hemen başlığında, soyadı "Beyaz" olan katılana "Kara" yakıştırması yapılarak; karanlık iş/düşünce vs. ima edilmesi, Yazı içeriğinde de: " bilmiyorsan sus, adam sansınlar" sözünün mefhum-u muhalifi itibariyle, "sen adam değilsin" biçiminde aşağılayıcı ifadeye yer verilmesi, ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşıdığı anlaşılmakla Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.11.2004 gün ve 3803-3069 sayılı kararının, sanığa yüklenen basın yoluyla sövme suçunun unsurlarının oluştuğu nazara alınmadan cezalandırılması yerine beraatına karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar: 4-65/70 Tarih: 20.03.2007

"Adam Mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.