Çakal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çakal"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çakal" genellikle yabanıl ve kurnaz bir etobur hayvan olan "Canis aureus" türüne verilen isimdir. Ancak, bu terim aynı zamanda argo veya küfür niyetiyle kullanıldığında bir kişiyi aşağılamak veya hakaret etmek amacıyla kullanılan bir ifade olabilir. Bu nedenle, kullanım bağlamına ve tonuna dikkat etmek önemlidir. Resmi olmayan kullanımda "çakal," kişiyi dolandırıcı, hilekar veya ahlaki değerlere uymayan şekillerde tanımlamak için kullanılabilir. Lütfen saygılı bir dil kullanmaya ve olumsuz ifadelerden kaçınmaya özen gösterelim.

Hakaret mi?


Çakal kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından ulusal çaplı bir gazeteye verilen araç satış ilanını gören katılanların sanığı aradığı, sanığın kendisini diş hekimi olarak tanıtarak aracı başkalarına satmaması için kaparo göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine katılanlar tarafından 250 ve 100 TL kaparonun sanığın banka hesabına gönderildiği, sonrasında ise sanığa ulaşamadıkları, katılan ...'in daha sonra sanığı telefonla aradığında kendisine "...i bulursanız beni de tanıştırın, ben kendi kimliğimle iş mi yaparım, ben de kimlik çok, bugün... olurum, yarın... olurum, çakal, o fiyata araç olur mu sazan" şeklinde mesaj göndermek suretiyle hakaret ettiği, sanığın böylece üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve hakaret suçlarını işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda, sanık hakkında hakaret suçundan yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 23, CD Esas: 2015/4284 Karar: 2015/5323 Tarih: 19.10.2015

Karar #2

Eylemin (İnfaz koruma memurlarına hitaben: Size mi soracağım lan hepiniz çakalsınız ben sizi tanımıyorum, siz kimsiniz, ölüm orucuna gideceğim, savcı gelsin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16316 Karar: 2018/16446 Tarih: 05.12.2018

Karar #3

Eylemin (Hacze tepki olarak internette kaleme alınan yazıda, avukatlara hitaben: İşgüzar, dolandırıcı ve çakallar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5587 Karar: 2019/1726 Tarih: 17.01.2019

Karar #4

Eylemin (Çakalsın sen, çakallar, ben yüksekokul mezunuyum, polisle nasıl istersem öyle konuşurum, çakalın sen, yazdığınız cezalar zehir zıkkım olsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/742 Karar: 2019/7009 Tarih: 09.04.2019

Karar #5

Somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul olunan sözlerin (Çakal, terbiyesiz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9661 Karar: 2020/17080 Tarih: 19.11.2020

Karar #6

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Olay yerine geç gelen polise hitaben: Çakallar sizi) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın hakaret suçundan beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11997 Karar: 2021/6738 Tarih: 25.02.2021

"Çakal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.