Örtbas

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Örtbas"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Örtbas" kelimesi, argo olmayan bir terim olarak bir olayı veya gerçeği gizlemek, kamuoyundan veya yetkililerden saklamak amacıyla kullanılır. Özellikle skandal veya olumsuz durumların üstünü kapatmak veya gizlemek için yapılan girişimleri ifade eder. Bu terim, genellikle olumsuz veya suçlu bir niyeti yansıtır.

Hakaret mi?


Örtbas kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın yargılanıp ceza aldığı... Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği farklı tarihlere ait iki adet temyiz dilekçesindeki "Mahkeme hâkiminin kendi egolarını tatmin etmek için" ve "örtbas" şeklindeki sözlerin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmeye yönelik bir yakınma ve savunma hakkı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/7034 Karar: 2014/17768 Tarih: 21.05.2014

"Örtbas" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.