Amacı Türklerin Soyunu Bitirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amacı Türklerin Soyunu Bitirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amacı Türklerin soyunu bitirmek" ifadesi, bir kişi veya grubun Türk halkına yönelik düşmanca eylemler veya politikalar izlediğini ve bu eylemlerle Türk nüfusunu azaltmayı veya yok etmeyi amaçladığını ima eden bir sözdür. Bu ifade, şiddetli bir suçlama ve düşmanlık içerir.

Bu tür ifadeler, genellikle siyasi veya tarihsel çatışmalar, etnik gerilimler ve düşmanlıklar bağlamında kullanılır. Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü güçlü ve olumsuz anlamı, insanlar arasında anlaşmazlık ve gerilime yol açabilir. İletişimde daha dikkatli ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amacı Türklerin soyunu bitirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (...in amacı Türklerin gen haritasını çıkarıp Amerika'ya götürüp genleri araştırıp soyu Orta Asya'dan gelen asil Türklerin genlerine göre virüs üreterek nesli Orta Asya'ya dayanan Türklerin soyunu biyolojik yöntemiyle bitirmektir, ... zavallının biri) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3759 Karar : 2019/9428 Tarih : 22.05.2019

"Amacı Türklerin Soyunu Bitirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.