Taa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Taa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Taa" kelimesi, "tam" veya "tamamen" anlamına gelir ve bir şeyin son derece uzak veya geniş bir mesafede olduğunu ifade ederken kullanılır. Bu kelime, özellikle söz konusu nesnenin veya konunun uzak bir yerden veya başka bir zamandan geldiğini vurgulamak için kullanılır. Aynı zamanda bir şeyin yoğunluğunu veya derinliğini belirtmek için de kullanılabilir.

Örneğin, "Taa Amerika'dan geldi." ifadesi, belirli bir konunun veya nesnenin Amerika'dan geldiğini ve uzak bir yerden geldiğini vurgular. Benzer şekilde, "Taa geçen yılın yazından beri bekliyorduk." ifadesi, bir durumun veya olayın geçen yılın yazından beri beklenmekte olduğunu belirtir. "Taa" kelimesi, zaman veya mekanı vurgulamak ve bir durumun uzaklığını veya genişliğini anlatmak için kullanılan yaygın bir ifadedir.

Hakaret mi?


Taa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, Belediye Başkanına hitaben: ... geldiğinde ücretsiz tramvay seferi koyan, milli bayramda hiçbir şey yapmayan belediye başkanının ben taaa) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18357 Karar: 2019/1232 Tarih: 14.01.2019

"Taa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.