Yargısız İnfaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yargısız İnfaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yargısız infaz," hukuki bir süreç olmadan, kişinin suçlu olduğu varsayılarak veya mahkeme kararı olmadan cezalandırılması veya öldürülmesi anlamına gelir. Bu terim, genellikle yargı sisteminin ve adil yargılamaların ihlali olarak kabul edilir. Yargısız infazlar, hukukun ve insan haklarının temel prensiplerine aykırıdır ve evrensel olarak kınanmış ve yasaklanmıştır.

Hakaret mi?


Yargısız İnfaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisi hakkında 2 yıl hapis cezası veren hâkime, hüküm kesinleştikten sonra yazdığı dilekçede yer alan "Kafamıza göre ceza kestiniz, hiçbir şey araştırmadan kafanıza göre ceza belirliyorsunuz, 3 tane araba hırsızının, uyuşturucu tacirinin, silah tüccarlığı yapanların, evimi kurşunlayanların, beni ormana kaldırıp darp edenlerin lafına bakıp yargısız infaz yapıyorsunuz, beni burada suç kabulü yokken, delil yokken, kafanıza göre ceza kesip burada yatırmaya hakkınız yok, yazıların dikkate alınmasını istiyorum, aksi takdirde Cumhurbaşkanına kadar çıkacağım, bu dosya da işleme alınmazsa sizi Allah'a havale ediyorum" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kendisine haksız ceza verildiğini düşünerek, bunun sorumlusu olarak gördüğü hâkime yönelttiği sözlerin hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/13502 Karar: 2014/236 Tarih: 13.01.2014

"Yargısız İnfaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.