Devletin Uşakları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devletin Uşakları"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devletin Uşakları" ifadesi, genellikle devlet yetkililerini veya kamu görevlilerini eleştirmek veya onları aşağılama amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, devletin politikalarını veya yönetimini sorgulayan, eleştiren veya karşı çıkan kişiler tarafından kullanılırken, olumsuz bir anlam taşır.

"Devletin Uşakları" tabiri, kişilerin devlete bağlılık veya sadakatleri nedeniyle, devletin taleplerini veya politikalarını sorgulamadan uyguladıkları düşüncesiyle eleştiri yapar. İfade, güdülenmeye veya bağımlılığa vurgu yaparak, kamu görevlilerinin bağımsız düşünce veya kararlarını ortadan kaldırdığını öne sürer. Ancak bu ifade de argo ve olumsuz bir dil içerdiğinden, karşılıklı saygı ve yapıcı bir iletişim amacıyla dikkatli kullanılmalıdır. Eleştiri yapılırken daha nazik ve tarafsız bir dil kullanmak, sağlıklı ve etkili bir iletişim sağlar.

Hakaret mi?


Devletin Uşakları kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği kabul edilen "Hepiniz devletin uşaklarısınız" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle sanığa atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21403 Karar: 2017/3409 Tarih: 28.03.2017

"Devletin Uşakları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.