Haşırt Diye Giydirecekler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haşırt Diye Giydirecekler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haşırt diye giydirecekler" ifadesi, genellikle birisinin, beklenmedik bir şekilde eleştirilmeye veya zor durumda bırakılmaya hazır olması gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın bir eleştiriye veya zorlu bir duruma maruz kalabileceğini veya beklenmedik bir şekilde sıkıştırılabileceğini öngörür.

Daha spesifik olarak, "haşırt" kelimesi, bir şeyin beklenmedik veya ani bir şekilde gerçekleştiği anlamını taşırken, "giydirmek" de eleştiri yapmak veya birisini zor durumda bırakmak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Haşırt Diye Giydirecekler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın internet sitesinde yazmış olduğu köşe yazısı (Hakkındaki adli süreci kastederek, Belediye Başkanına hitaben: Harşırt diye giydirecekler, adeta kefeni yırttı) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmada gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16765 Karar: 2018/16481 Tarih: 05.12.2018

"Haşırt Diye Giydirecekler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.