Görevinizi yapmıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görevinizi yapmıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görevinizi yapmıyorsunuz" ifadesi, bir kişiye belirli bir sorumluluğu veya görevi yerine getirmediği için eleştiri getirmek için kullanılır. "Görevinizi yapmamak," kişinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini vurgular.

Hakaret mi?


Görevinizi yapmıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın dinleyicilere ayrılan bölümden kalkıp karısı aleyhine mütalaa ve bu mütalaa doğrultusunda hükümlülük kararı veren asliye ceza mahkemesi heyetine elindeki Yargıtay bozma kararını göstererek “siz bu ilama göre ceza veremezsiniz, görevinizi yapmıyorsunuz, Ankara’ya kadar gideceğim” diyerek bağırması ve elini kolunu sallaması eyleminin, duruşma disiplinini bozucu eylemler kapsamında kaldığı heyete hakaret aşamasına varmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçelerle atılı suçtan hükümlülük kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2008/2776 Karar: 2009/15507 Tarih: 06.10.2009

"Görevinizi yapmıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.